Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN FASHION GODFATHER

 

1. ALGEMEEN, DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID

 

1. Fashion Godfather (verder te noemen: FG) is een partnerschap, in Amsterdam, 1051 BW geregistreerd, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, nummer 67751598, BTW-identificatienummer NL195674595B01, handelend onder de naam Fashion Godfather. FG is te bereiken via e-mail info@fashiongodfather.com. Meer informatie over producten en diensten van FG, is te vinden op: fashiongodfather.com

 

2. In deze Algemene Voorwaarden, worden bepaalde termen gebruikt. Ze omvat het volgende:

 

Content: (digitale) gegevens zoals tekst, informatieve gegevens, bewegende beelden, foto's en afbeeldingen of informatie in enige andere vorm, die worden gebruikt op de website (fashiongodfather.com) en aanwezig zijn in het materiaal dat FG stuurt naar haar klanten .

 

Doe-het-zelf Dienst (of Individual Service): deze dienst, die door FG aangeboden wordt, geeft u de mogelijkheid om uw eigen verkoopproces te regelen. De stukken worden gefotografeerd door de verkoper waarna de verkoper deze foto’s uploadt en ze individueel verkoopt via de webshop van FG (zoals uiteengezet in deze voorwaarden).

 

Professional Service: de door FG verstrekte service voor de individuele kopers, die hun kleding kunnen verzamelen en brengen naar FG. FG zal zorgdragen voor de styling, foto’s en de producten (zoals gedefinieerd in de voorwaarden) in de webshop te uploaden (zoals gedefinieerd).

 

Items of product (en): Alle in consignatie aangeboden kledingstukken (en andere categorieën), zowel nieuwe als versleten, dat individuen kunnen sturen naar FG.

 

Verkoper: elk bedrijf, boetiek of individu woonachtig in Nederland, ouder dan 18 jaar en die haar/zijn items verkoopt via onze Professional Service of via de individuele service aan een koper via de webshop van FG.

 

Koper: ieder bedrijf of individu persoon vanaf de leeftijd van 18 jaar of ouder; die een bestelling plaatst in de FG webshop.

 

Overeenkomst: elke afspraak waarbij FG kleding aangeboden krijgt oftewel via de Professional Service of via de Individual Service en/of leveringen aan een andere klant.

 

Showroom of winkel: een fysieke ruimte (in het FG kantoor, of op een externe tijdelijke locatie) waar de verzamelde items kunnen worden verkocht zowel offline als online.

 

Boetiek (s) of winkel (s): iedere (tweedehands designer) winkel die een overeenkomst met FG heft om haar producten te verkopen. Dit is van toepassing voor de Professional Service evenals de individuele -service.

 

Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden.

 

Webshop: de webshop wordt beheerd door FG.

 

Website: www.fashiongodfather.com

 

3. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, alsmede de ontwikkeling en voorbereiding van de documenten dan wel overeengekomen van een afstand tussen FG en tvens gelden deze voorwaarden voor elke verkoper (die een item verkoopt via de webshop) en koper (die een item koopt via de webshop). De verkoper wordt verwacht te verkopen door middel van een van de geleverde diensten.

 

 

Voordat hij of zij gebruik maakt van één van de door FG aangeboden verkoopdiensten (online verzoek van een verzenddoos, het uploaden van items of op een andere manier gebruik maakt van de FG verkoopdiensten) wordt van de verkoper verwacht dat hij of zij akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden. De koper dient ook akkoord  te gaan met deze voorwaarden voor de koop: hij of zij wordt verwacht akkoord te gaan met deze voorwaarden bij bestelling via de webshop.

 

4. Voor boetieks en winkels die producten kopen via FG, zijn de aanvullende voorwaarden van toepassing. Deze aanvullende voorwaarden worden opgenomen in de koopovereenkomst (de opdracht) en daarbij zijn deze algemene voorwaarden nog steeds van toepassing.

 

5. Afwijkende bepalingen in de algemene voorwaarden gelden alleen indien de koper of verkoper een schriftelijk verzoek heft ingediend bij FG en zijn van kracht indien deze schriftelijk zijn aanvaard door FG.

 

6. Als een definitie van deze voorwaarden nietig wordt of vernietigbaar is, zal het worden vervangen door een geldige definitie die zo goed mogelijk overeenkomt met het doel van de vernietigbare of nietige definitie. De overige voorwaarden blijven onaangetast.

 

7. FG is bevoegd om, als gevolg van de uit de overeenkomst voortkomende rechten en verplichtingen (deels) overdragen te aan een derde partij zonder voorafgaande toestemming van de koper en verkoper.

 

8. FG behoudt zich het recht om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen. Deze gewijzigde, nieuwe voorwaarden zullen worden gepubliceerd op de website. Van de koper en verkoper wordt verwacht dat zij deze regelmatig raadplegen.

 

2. Aanbiedingen en totstandkoming van de

    overeenkomst

 

1. Alle geplaatste aanbiedingen op de website van FG zijn vrijblijvend. In het geval dat een aanbod een beperkte geldigheid heeft of wanneer er extra voorwaarden van toepassing zijn, zullen deze expliciet worden genoemd op de website. Een aanbod vervalt indien de betrokken artikel (en) niet meer beschikbaar zijn.

 

2. De beschrijvingen van alle items op de website zijn zo volledig en nauwkeurig mogelijk gegeven. FG kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de inhoud van de offertes wanneer een verkoper onjuiste informatie heeft opgenomen in de omschrijving van de items. FG is niet aansprakelijk voor eventuele schade als oorzaak van fouten of vergissingen in de omschrijvingen.

 

3. De Overeenkomst tussen FG en de verkoper via de Professional Service zal van kracht gaan op het exacte moment wanneer de producten ontvangen zijn door FG en wanneer FG dit expliciet bevestigt aan de verkoper via e-mail, of in geval van losse verkoop wanneer de overeenkomst ondertekend is (bijvoorbeeld voor de boetieks). De Overeenkomst tussen FG en Verkoper bij de Indivdiual service zal van kracht vanaf het exacte moment dat de Item (s) uploaded zijn op de webwinkel van door de verkoper en wanneer FG uitdrukkelijk dit bevestigt heeft aan de verkoper.

 

3. De voorwaarden voor VERKOPERS VIA DE

    Professional Service

 

1. Elke potentiële verkoper met de aanvaarde Item (s) kan een gratis verzending doos aanvragen via de website, of maak een persoonlijke afspraak in de showroom aan de artikel (en) te leveren in persoon. FG's kwaliteitsteam evalueert de Item (s) (dit kan zowel gebeuren via telefoon, e-mail of persoonlijk) Als het item (s) voldoen aan de eisen om te worden verkocht via de Professional Service. De Professional Service is een exclusieve service en is alleen van toepassing op artikel (en) van de meest exclusieve merken en / of voor het artikel (s) van een aanzienlijke waarde.

 

In het geval van online aanvaarding: de doos zal worden verstrekt, met inbegrip van een prepaid-adres sticker en een formulier dat moet worden ingevuld na de ontvangst door de potentiële koper en moet achteraf worden naar de verkoper. De prepaid scheepvaart pakket met de Item (s) en het ingevulde formulier inclusief de naam, rekeningnummer en e-mailadres van de verkoper moet worden teruggestuurd naar een door FG aangewezen als logistieke dienstverlener, die verantwoordelijk is voor zendingen naar FG plaats.

 

b. In het geval van offline aanvaarding: de verkoper levert zijn of haar Item (s) persoonlijk FG, samen met een ingevuld formulier dat de naam, rekeningnummer en e-mailadres van de verkoper biedt.

 

c. In alle andere gevallen zal FG de verkoper aan de individuele service (minder exclusief dan de Professional Service) verwijzen en / of het verzoek af te wijzen (in het geval de Item (s) niet voldoen aan de eisen).

 

2. Door het aanbieden van Item (s) items via de Professional Service van FG, garandeert de Verkoper dat:

a. hij / zij de rechtmatige eigenaar is van het artikel (en)

b. hij / zij volledig bevoegd is om het artikel (s) te verkopen

c. de item (s) worden legaal verkocht via de Professional Service van FG;

d. de item (s) zijn niet gestolen noch zijn ze vervalst / replica's

e. de Item (s) overeenkomen met de door de verkoper aangeboden schriftelijke omschrijving en de aangegeven informatie tijdens de intake procedure; hetzij online of in persoon

f. de Item (s) worden verzonden of geleverd in overeenstemming met / FG met de kwaliteitsrichtlijnen (artikel 3.3 van deze voorwaarden);

g. de Item (s) zijn schoon en netjes, chemisch gereinigd geleverd of gestreken indien nodig

h. de Item (s) geen gaten, verkleuring of zichtbare tekenen van slijtage bevatten

 

3. De team van FG heeft de discretionaire mogelijkheid om te bepalen of verzonden in items kunnen worden recht om te worden toegelaten tot de webshop. FG zal de verkoper te melden. FG werkt via (onder andere) de volgende eisen / richtlijnen:

 

a. FG accepteert alleen Item (s) van de best mogelijke kwaliteit;

 

b. FG accepteert alleen Item (s) die voldoen aan de eisen;

 

c. FG accepteert alleen artikel (en) die in de mode zijn;

 

d. FG accepteert alleen high-end designer merken, zoals bijv. Chloé, Prada en Gucci. Op de website vindt u een compleet overzicht van merken die door FG geaccepteerd zijn of worden;

 

e. Als bij een Item (s) een vermoeden ontstaat of geleverde artikel (en) blijken replica’s te zijn, dan worden deze niet geaccepteerd;

 

 

4. In het geval de team van FG een artikel (en) ontvangt welke niet schoon is en daardoor niet verkocht kan worden als gevolg daarvan, dan heeft FG het recht om het artikel (s) terug te sturen naar de Verkoper  waarbij de Verkoper de extra kosten draagt. FG stuurt de verkoper een digitale betalingslink, ter waarde van € 7, 95. Indien de verkoper betaalt voor de extra kosten, zal FG de Item (s) terug  sturen naar de verkoper.

 

a. In bepaalde gevallen zal FG schoonmaakdiensten aanbieden. FG heeft een partnerschap met een plaatselijke stomerij en kan, in overeenstemming met de verkoper, het te verkopen artikel (en) naar de brengen stomerij. FG bepaalt wanneer een bepaald item is in voordeel voor zijn keuze. FG zal de verkoper op de hoogte houden via de e-mail. De potentiële risico's en extra kosten voor de schoonmaak zijn voor de rekening van de verkoper.

 

5. De verkoper geeft FG het recht om de prijs te bepalen voor elk aangeboden item in de webshop. FG behoudt het recht om prijzen te wijzigen naar boven of beneden de eerste adviesprijs. Dit is met een maximum van 30% reductie vanaf de eerste adviesprijs.

 

6. De ontvangen punten zullen gereed worden gemaakt door FG voor de verkoop (etiketten, fotografie etc.) en plaatsing in de webshop.

 

7. De consignatie termijn begint zes maanden vanaf de dag dat de verkoper een bevestiging ontvangt per e-mail van FG dat het artikel (en) is ontvangen. De verkoper kan in de consignaie termijn niet beschikken over haar/zijn artikelen. Zodra het artikel (en) is geüpload naar de webshop, zal deze worden aangeboden aan potentiele klanten voor een minimum van 30 dagen (behalve in het geval dat het artikel (en) wordt eerder verkocht).

 

8. FG is vrij in het bepalen en uitvoeren van haar marketing- en verkoopbeleid. Dit geldt ook voor het aanbieden van Item (s) online, van de verkoper naar de klanten.

 

9. FG is vrij om het artikel (en) aan te bieden, welke ontvangen is van de verkoper, offline (via de Showroom of tijdens offline events als een Pop-up Store) en online (via de webshop) in de overeengekomen consignatie termijn.

 

10. FG zal de best mogelijke poging doen om een adequate koper voor de aangeboden Item (s) te vinden te zetten en FG is vrij om een derde partij in het proces te betrekken.

 

11. FG bepaalt, met inachtneming van artikel 3.7 van deze Algemene Voorwaarden, of een item uit de webshop wordt verwijderd of wordt opgeslagen om opnieuw te worden aangeboden op een later tijdstip. In het geval dat FG tot de conclusie komt dat het artikel niet langer geschikt is om te verkopen, dan zal dit gemeld worden aan de verkoper. In dit geval zal elk onverkochte item(s) worden teruggestuurd naar de verkoper en zal FG de verkoper € 7,95 in rekening brengen voor de retourkosten.

 

12. Voor elke item dat wordt verkocht door de Professional Service, krijgt de verkoper een percentage van 50-70% * van de verkoopprijs die wordt vermeld op de website en door de Verkoper aanvaard (dit bedrag is exclusief verzendkosten) .

 

* Het percentage door de verkoper te ontvangen is afhankelijk van de verkoop / verkoopprijs:

 

• € 0 - 100: 50%

 

• € 101-300: 60%

 

• € 301-600: 70%

 

• Over / meer dan € 600: 70%

 

Dit bedrag zal worden overgedragen aan de verkoper, binnen 30 dagen, op het vermelde IBAN-nummer op de Sellers FG -account. FG heeft het recht op het resterende percentage van de opbrengst van een item en zal de btw betalen over deze marge.

 

13. In het geval dat een item wordt verkocht aan een koper, zal FG de verkoper op de hoogte houden via e-mail. Hierna zal FG ervoor zorgen dat het item aan de koper zo spoedig mogelijk verzonden wordt.

 

14. In het geval dat een item wordt geretourneerd door de koper, zal FG de verkoper binnen 14 dagen via e-mail laten weten. FG zal het item op de webwinkel zo snel mogelijk opnieuw aanbieden.

 

15. De overeenkomst ussen FG en Verkoper eindigt bij het verstrijken van een periode van zes maanden, ingaande op de dag dat de verkoper een bevestigings e-mail van FG ontvangen heeft dat het item (s) worden aanvaard en zal zo spoedig mogelijk worden aangeboden op de website. Dat wil zeggen, als het artikel (en) in kwestie niet tijdens deze periode door FG wordt verkocht, hetzij aan een derde partij, of veel eerder omdat FG de overeenkomst met de verkoper door middel van een schriftelijke mededeling beëindigt (e-mails zijn voldoende).

 

16. De overeenkomst tussen FG en Verkoper eindigt wanneer de koper de verkoopprijs van het artikel (en) overdraagt en de wachttijd als bedoeld in artikel 5.5 van deze Algemene Voorwaarden is verstreken.

 

 

17. Geen van de, via de koper in consignatie gegeven Item (s) is verzekerd tegen schade door brand en waterschade. Deze Item (s) zijn daarom bij de verkopers of op eigen risico bij FG, of een aangewezen derde partij zoals opslag of e-mail bestelling.

 

18. In het geval dat de verkoper een klacht heeft over de dienstverlening van FG, of de plaatsing van het artikel (s) in de webshop, dan dient hij of zij FG (binnen 7 dagen) dit te vermelden per e-mail. FG zal zich inspannen om deze klacht op te lossen naar tevredenheid van de verkoper.

 

4. Regelgeving met betrekking tot VERKOPERS VIA

    de doe-het-zelf te repareren

 

1. Elke potentiële verkoper met aanvaarde Item (s) kan gemakkelijk en kosteloos haar/zijn producten uploaden op de website door het invullen van een individueel formulier. Voor elk item is een separaat ('request') document dat ingevuld moet worden. De verkoper kan zoveel verzoeken plaatsen als hij of zij wenst. FG 's kwaliteit team zal elk verzoek evalueren, na een online beschrijving en foto's en als het item wordt gekwalificeerd om te worden verkocht via de INDIVIDUAL selling service.

 

a. In geval van aanvaarding: zal de cover-foto worden afgewerkt door FG waarna het product online geplaatst wordt. De verkoper ontvangt een melding zodra de Item online is en klaar voor verkoop.

 

b. In geval van twijfel, zal FG de verkoper vragen om het verzoek te verbeteren (indien de kwaliteit van het product of omschrijving of de fotografie niet voldoet aan de eisen) en / of het verzoek wordt afgewezen (Als het item niet voldoet aan de criteria hieronder vermeld).

 

2. Door het aanbieden van artikel (en) via de individuele service van FG garandeert de Verkoper dat:

 

a. hij / zij de rechtmatige eigenaar isvan het artikel (en)

 

b. hij / zij volledig bevoegd is om het artikel (s) te verkopen

 

c. de item (s) worden legaal verkocht via het individueel- Dienst van FG;

 

d. de item (s) worden niet gestolen noch zijn ze vervalst / replica's

 

e. de Item (s) overeenkomen met de door de verkoper schriftelijk beschreven omschrijving en de gegeven informatie tijdens de intake procedure; hetzij online of in persoon

 

f. de Item (s) worden verzonden of geleverd in overeenstemming met de FG's kwaliteitsrichtlijnen (artikel 3.3 van deze Voorwaarden;

 

g. de Item (s) zijn schoon en netjes, chemisch gereinigd geleverd of gestreken indien nodig

h. de Item (s) geen gaten, verkleuring of zichtbare tekenen van slijtage bevatten

3. Het team van FG heeft de discretionaire mogelijkheid om te bepalen of verzonden in items kunnen worden recht om te worden toegelaten tot de webshop. FG zal de verkoper dit melden. FG werkt via de (onder andere) volgende kwaliteitsrichtlijnen:

a. FG accepteert alleen items van de best mogelijke kwaliteit;

b. FG accepteert alleen items die voldoen aan de eisen;

c. FG accepteert alleen items die in de mode zijn;

d. FG accepteert alleen designer merken, zoals bijv. Isabel Marant, Maje en Zadig & Voltaire. Op de website vindt u een compleet overzicht van merken die door FG geaccepteerd worden;

e. Indien er een verdenking is dat de geleverde Item (s) zijn vervalst / een replica, dan worden deze niet geaccepteerd;

4. de Item (s)  zal online te koop worden aangeboden, gedurende 8 weken vanaf de dag dat de verkoper een ontvangstbevestiging per e-mail ontvangen heeft van FG met de vermelding dat dat de item online is geplaatst. Zodra de consignatie periode afgelopen is en de Item(s) is niet verkocht, dan zal de verkoop periode van het artikel automatisch worden verlengd.

 

a. FG heeft altijd het recht om voortijdig de consignatie periode af te breken, zonder opgaaf van reden. In dit geval zal FG de verkoper dit vermelden en de situatie uit leggen;

b. De verkoper heeft altijd het recht om zonder reden een item uit de Webwinkel te verwijderen (voortijdig de zending periode af te breken). Dit gebeurt door'pausing','remove' en / of door onmiddelijke kennisgeving aan FG betreft deze situatie door het sturen van een email naar info@fashiongodfather.com. In dit geval zal het item onmiddelijk worden verwijderd uit de webshop;

c. De verkoper is verplicht om altijd de item beschikbaar te stellen voor verkoop. Indien dit niet het geval is de verkoper verplicht om de item uit de webshop te verwijderen (zie 4.4.b).

5. FG is volledig vrij in het bepalen en uitvoeren van haar marketing- en verkoop beleid, onder andere de manier waarop FG haar producten aanbiedt en door de verkoper aangeboden item (s) aan haar klanten.

 

6. Van elk item dat wordt verkocht via de individuele service, krijgt de verkoper een percentage van 80% van de verkoopprijs zoals het vermeld wordt op de website en aanvaard door de verkoper (dit bedrag is exclusief verzendkosten). Het bedrag zal binnen 30 dagen worden overgedragen aan de verkoper op de opgegeven bankrekening.

 

FG heeft het recht op het resterende percentage van de opbrengst van een item en zal de btw betalen over deze marge.

 

7. In het geval dat een item wordt verkocht aan een koper, zal FG de verkoper op de hoogte via e-mail. Hierna zal de verkoper een gratis en prepaid adressticker ontvangen, zodat de verkoper de item gratis naar de koper kan sturen. De verkoper is verplicht om de item schoon en netjes in te pakken en te versturen stuur naar de koper binnen 7 dagen onder voornehoud van de kwaliteitscriteria, zoals vermeld in artikel 4.2.

 

8. De item(s) die al via de INDIVIDUAL-dienst is gekocht, kan niet worden geretourneerd. Het is mogelijk voor de koper om het item zelf te verkopen, zoals genoemd in artikel 5.6.

 

a. In het geval dat de koper van mening is dat de gekochte item ernstig afwijkt van de online beschrijving en geüploade afbeelding (nep, enorm beschadigd, niet-genoemde vlekken, verschil in kleur en / of grootte) dan kan worden besloten dat de koper de Item terugstuurt. Dit gebeurt alleen in uitzonderlijke gevallen. FG zal dan de koper en verkoper met elkaar in contact brengen om de situatie samen op te lossen. FG zal zorgdragen voor het betalingsproces en in het geval dat de koper en verkoper niet tot een oplossing komen, dan zal FG tot een finale besluit komen, waar zowel de koper en verkoper verplicht aan moeten houden.

 

Afhankelijk van de ernst van de klacht, kan FG gedwongen worden om de verkoper te blokkeren en / of hem of haar te belasten met een boete voor de bijkomende kosten (bijv. administratie –en zendingskosten). De verkoper krijgt hiervan een melding per e-mail.

 

b. Indien de koper niet tevreden is op watvoor manier dan ook met betrekking tot het artikel (verschil in grootte / fit / smaak) of hoe de Koop is gegaan, dan kan de koper altijd besluiten om de Item kosteloos te verkopen zoals vermeld in artikel 5.6.

 

9. De overeenkomst tussen FG en Verkoper eindigt op het moment dat het item niet meer aangeboden wordt op de webshop. Hetzij omdat het wordt verwijderd of onderbroken, verkocht aan een derde partij door FG, of eerder als FG de overeenkomst met de verkoper door een schriftelijke mededeling (e-mails zijn voldoende) beeindigt.

 

10. De overeenkomst tussen FG en de Koper eindigt wanneer de koper de verkoopprijs heeft overgedragen en de zending periode, zoals vermeld in artikel 5.5 van deze Algemene Voorwaarden, is beëindigd.

 

11. In het geval dat de verkoper een klacht heeft over de dienstverlening van FG, of de plaatsing van het artikel (s) in de

Webshop, dan dient de verkoper dit binnen 7 dagen te vermelden aan FG per e-mail naar info@fashiongodfather.com. FG zal maken om deze klacht op te lossen naar tevredenheid van de verkoper.

 

 

5. BEPALING MET BETREKKING TOT DE VERKOOP / VERKOOP VAN PUNTEN

 

1. Ondanks de hoge kwaliteit van de gefotografeerde beelden van de artikel (en), moet de koper er rekening mee houden dat de kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. Met de te verkopen artikel (en) is er altijd een specifieke omschrijving, indien nodig, betreft de afmetingen op het etiket. In geval van twijfel, kan de (potentiële) koper contact opnemen met:

 

a. Professional Service: via de chatbox op elke pagina van de Website

 

b. INDIVIDUELE service: rechtstreeks met de verkoper via "Stel een vraag" op de productpagina

 

2. De online aangeboden items zijn allemaal in goede staat, van uitstekende kwaliteit en alle informatie wordt zo specifiek mogelijk weergegeven en beschreven. Vanwege het feit dat FG pre-owned designer producten verkoopt kunnen kleine slijtage szichtbaar zijn.

 

 

3. Zodra de koper het artikel (en) ontvangt, dan moet hij of zij het artikel (en) onmiddellijk, voor het geval er iets mis is controleren (bijvoorbeeld schade of een aanzienlijke afwijking van de oorspronkelijke informatie en foto's) in de webwinkel van de (visuele en / of tekstuele) beschrijving in de webshop. Indien de Koper een van de hierboven genoemde situaties ervaart, dan dient hij of zij FG dit te vermelden binnen 48 uur na ontvangst van de bestelling per e-mail: info@fashiongodfather.com. De koper moet het ordernummer en de titel / merk van het artikel (s) vermelden. In het geval van onverschilligheid, zal FG in het werk stellen om deze kwestie op te lossen om de koper's tevredenheid recht te zetten.

 

4. Het recht op terugkeer is afhankelijk van de specifieke dienst van verkoop:

 

a. Professional Service: online recht op terugkeer binnen 8 kalenderdagen, op basis van de vermelde specificaties beneden. Item (s) die zijn gekocht in de showroom of online winkel (webshop) kunnen niet worden geretourneerd.

 

b. INDIVIDUELE Service: geen recht op terugkeer (uitgez. Art 4.8 sub (a), de koper heeft het recht om het artikel (s) gratis (art 5.6.) te verkopen;

 

5.5 In het geval dat de koper zijn of haar recht wilt claimen op terugkeer overeenkomstig art. 5,4 sub (a) en (b)

 

5. (a) Bij aankoop van een artikel (en) die worden aangeboden via de webshop, de koper heeft het recht / de mogelijkheid om het contract / de overeenkomst zonder enige reden te beëindigen en naar het artikel (en) binnen een termijn van 14 kalenderdagen terug te keren. Deze termijn gaat in op de dag dat de koper het item (s) ontvangt. De koper is verplicht om FG op de hoogte te houden via e-mail over het feit dat hij of zij de gekochte artikel (en) wilt terugkeren, voordat deze periode afloopt. E-mailadres: info@fashiongodfather.com;

 

b. Gedurende deze periode zal de koper de geleverde artikel (en) met de grootst mogelijke zorg behandelen en laat de labels, codes en verpakkingen intact. Koper zal alleen het artikel (en) uitpakken zo ver als nodig is om te beoordelen of de status van het item voldoet aan de kwaliteitscriteria. In het geval dat de koper haar herroepingsrecht wilt gebruiken, dan dient hij of zij nodig het artikel (en) terug te sturen in de originele staat van de manier waarop ze het artikel is ontvangen (dat is inclusief labels en door FG bijgeleverde instructies).

 

c. De koper zal altijd in rekening worden gebracht voor de retourkosten (€ 7,95). FG raadt ten zeerste het verzenden van het artikel (en) aangetekend te versturen. UPD is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de retourzending.

 

d. De te retourneren artikel (en), dient terug te worden gestuurd naar FG binnen 8 kalenderdagen nadat de koper besloten heeft deze te retourneren dat hij of zij deze wilt retourneren.

 

e. Het betaalde bedrag (exclusief retourkosten) zal terug worden overgemaakt op de rekening, door FG binnen 21 kalenderdagen (na ontvangst van het artikel (s) terug.

 

6. In het geval de koper de aangekochte item (s) te verkopen in de toekomst, dan kan de koper dit aan FG melden betreft dit verzoek per e-mail info@fashiongodfather.com. FG komt dan over een  met het item om de kopers online profile aan te passen als ("nieuwe koper").

 

 

6. leveringsvoorwaarden Levering en verzending

 

1. Het afleveradres is het adres dat de verkoper ingevuld heeft op zijn of haar FG rekening via de webshop. De verkoper en potentiële kopers die regelmatig Item (s) bestellen via de webshop, worden verondersteld FG te informeren over eventuele adreswijzigingen (via het online profiel). Zolang FG niet een adreswijziging ontvangen heeft van de koper of verkoper in kwestie, dan gebruikt FG het laatste opgegeven adres op de rekening.

 

2. De bestelling wordt via een logistiek dienstverlener, door FG benoemd verzonden. De verkoopprijs, zoals vermeld op de website, omvat niet de volgende handling- en verzendkosten.

 

o NL: € 7,95

 

o BE, LU, DE: € 9,95

 

o Alle andere EU-landen: € 15,95

 

o Buiten de EU: € 34,95 neem dan contact via info@fashiongodfather.com

 

3 FG streeft er naar een verkocht item te leveren aan de koper zoals hieronder vermeld, tenzij er overeenstemming met een langere levertijd. FG is niet aansprakelijk voor eventuele vertraging in het proces.

 

a. Professional Service: binnen 5 werkdagen, maar we staan tot 12 werkdagen. Voor leveringen / verzending van buiten Nederland, de geschatte tijd is 8 werkdagen maar we staan tot 14 werkdagen.

 

b. INDIVIDUELE Service: ongeveer binnen 8 dagen (uiterlijk binnen 21 dagen). De bestelling wordt verzonden door individuele verkopers.

 

4. Elke zending is voorzien van een Track & Trace code die de koper ontvangt via e-mail zodat FG de status van de zending kan controleren via een weblink. In het geval dat een zending niet binnen 14 kalenderdagen is aangekomen, moet de koper dit melden via info@fashiongodfather.com. FG zal doen wat mogelijk is om de situatie ten goede van de verkoper en de koper op te lossen.

 

5. In het geval dat de verzending een vertraging van meer dan 21 kalenderdagen heeft of indien de verzending niet in een keer, of gedeeltelijk verwerkt kan worden, dan ontvangt de koper zo snel mogelijk een bericht. De koper heeft het recht de overeenkomst te ontbinden zonder enige extra kosten. Daarna zal FG het betaalde bedrag (exclusief verzendkosten) zo snel mogelijk overmaken (uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding).

 

6. De koper is verplicht om het pakket te accepteren wanneer het wordt aangeboden via FG door post. In het geval de koper de aanvaarding niet doorzet of geen aandacht bested aan de verstrekte informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor een duidelijke en vlotte levering, dan heeft FG het recht om het artikel (s) voor rekening en risico van de koper op te slaan.

 

7. FG houdt zich het recht voor om een gezamenlijke levering te doen naar de koper, indien er meer dan een bestellingen zijn (bijv. wanneer de koper meer Item (s) van verschillende verkopers heeft gekocht).

 

8. De Verkoper is aansprakelijk voor alle risico’s van verlies en beschadiging van het artikel (en) tot de koper van de bestelling ontvangt.

 

 

7. PRIJS, Betaling en incassokosten

 

1. Het bedrag dat is vastgesteld voor de item (s) van de Verkoper / FG team is gedeeltelijk afhankelijk van de kwaliteit, merk, de staat en de verhandelbaarheid.

 

2. De in de webshop vermelde bedragen zijn in Euro’s (inclusief BTW, exclusief verzendkosten).

 

a. In het geval de koper meer Item (s) koopt bij verschillende verkopers, dan zal FG alleen een keer verzendkosten in rekening brengen.

 

b. Verzendkosten worden niet in rekening worden gebracht als er een bestelling van meer dan € 300,00 is (binnen NL).

 

3. Na het plaatsen van de bestelling in de webshop, zal FG de bestelling bevestigen door kennisgeving aan de koper met de informatie met betrekking tot het totale bedrag in rekening gebracht inclusief verzendkosten. Deze bevestiging zal per e-mail worden verzonden.

 

4. Betaling van de bestelde artikel (en) is mogelijk via rechtstreekse betaling (Ideal) of een andere online betalingssysteem.

 

5. Levering van de bestelling zal plaatsvinden zodra de betaling is ontvangen.

 

8. EIGENDOM VAN ITEM (S)

 

1. Alle Item (s) door FG in het kader van de overeenkomst geleverd blijven eigendom van de verkoper totdat de koper alle verplichtingen gerespecteerd en voltooid heeft zoals vermeld in de overeenkomst via FG, met inbegrip van de betaling van de in rekening gebrachte bedrag binnen de gestelde termijn.

 

2. De door de verkoper in consignatie gegeven en door FG geleverde artikel (en) in overeenstemming met artikel 8.1 van deze algemene voorwaarden, kunnen niet commercieel aangeboden worden en het is verboden de artikelen als betaalmiddel elders te gebruiken. Evenmin kunnen aangeleverde artikelen elders worden verpand of anderszins bezwaard. De koper dient te voldoen aan deze eisen en zorg te dragen zodat de verkopers eigendomsrechten verzekerd blijven.

 

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendoms voorbehoud geleverde Item (s) en / of vordering om vast te stellen of uit te oefenen rechten, dan dient de koper FG onmiddellijk hiervan op de hoogte te houden.

 

9. Aansprakelijkheid

 

1. FG is aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of in verband met een toerekenbare tekortkoming in het kader van een overeenkomst of een onrechtmatige daad veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van FG om zijn verplichtingen na te komen. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade tot de laagste van de factuurwaarde van de order van € 1.000,00.

 

2. Voor alle duidelijkheid: FG is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die wordt veroorzaakt doordat de verkoper of koper onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven.

 

3. FG houdt zich niet aansprakelijk in geval van verloren orders als gevolg van de logistieke dienstverlener.

 

 

4. FG is niet aansprakelijk voor eventuele schade of kosten die voortvloeien uit het gebruik van elektronische betalingen en elektronische middelen voor communicatie met de Website, met inbegrip van - maar niet beperkt tot - schade als gevolg van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door computerprogramma's gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van computervirussen. UPD zorgt voor adequate beveiliging op basis van de algemeen aanvaarde beveiligingssystemen.

 

10. SUPREMATIE

 

1. FG is niet gehouden tot enige verplichting aan de Koper en / of Verkoper vervullen als het verhinderd is om dat te doen door de suprematie. Dit is het geval wanneer de tekortkoming te wijten is aan omstandigheden buiten de macht van FG, waaronder in ieder geval: oorlog of soortgelijke situaties, oproer, staking, bezetting, blokkade, ziekte onder het FG personeel, het falen van leveranciers en / of dragers van FG , overheidsmaatregelen, zoals een verbod op verplaatsingen, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand en explosie. FG heeft ook recht op overmacht beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming van de overeenkomst na FG haar verbintenis had moeten nakomen.

 

2. FG kan tijdens de periode van overmacht de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.

 

11. DISCLAIMER

 

1. Elke verkoper geeft FG een vergoeding voor alle schade, aansprakelijkheden en kosten die voortvloeien uit vorderingen of gerechtelijke procedures aangespannen tegen FG of die is door een partij bedreigd in verband met:

 

a. het gebruik van de website door de verkoper;

 

b. het gebruik van de website tijdens het gebruik van het wachtwoord van de verkoper;

 

c. de, door de verkoper - via de website aangeboden artikel (en);

 

d. schending van de overeenkomst door de verkoper

 

 

 

12 INTELLECTUELE EIGENDOM

 

1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder (maar niet beperkt tot) het auteursrecht, merkenrecht en modellenrecht, op de website, de inhoud en al het materiaal geleverd aan koper en verkoper door FG, met inbegrip van de FG verzenden pakket folders, brochures, etc., zijn exclusief eigendom van FG, tenzij anders aangegeven.

 

13. PRIVACY EN cookiepolicy NIEUWSBRIEF

 

1. FG biedt de Website en de diensten die worden aangeboden via de website, en zal de gegevens van de verkopers en kopers proces te bieden in overeenstemming met de privacy en cookiebeleid van FG. De privacy en cookie-beleid is volledig van toepassing; en is onderdeel van deze Algemene Voorwaarden. De verkoper en koper verklaren deze privacy en cookie-beleid te hebben genomen doorgenomen en hiermee eens te zijn.

 

 

2. De persoonlijke gegevens zullen niet worden gebruikt door een derde partij. Het zal ook niet worden gebruikt bij de werknemers of aandeelhouders van FG, of verstrekt aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst is (bijv. De aanbieder van de logistieke diensten die het artikel (en) levert.

 

3. Abonneren en uitschrijven voor de nieuwsbrief FG kan worden aangevraagd te allen tijde via de daarvoor geplaatste link aan de onderkant van de website (register) - (afmelden).

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »